Festészeti stílusok, irányzatok – 3. rész

Ez a harmadik része a festészeti stílusokról és irányzatokról szóló cikkünknek. Az első részben sorra vettük a legjelentősebbeket a X. századtól, amelyek több művészeti ágban és így a festészetben is megjelentek és értékes művek születtek az égiszük alatt. A második részben az irányzatok bemutatásával a XIX. század második felétől indulunk, amikor annyi új és egymásból ugyan következő, de merőben eltérő stílus alakult ki, hogy szinte nem is győztük felsorolni őket. Ez pedig a harmadik rész, amelyben bemutatjuk a XX. században kialakult legújabb kori irányzatokat.

 

Stílusok a festészetben (XX. és XXI. században)

A fauvizmus (1905-től 1907-ig)

A ’fauves’ francia szó jelentése magyarul vadak, amely úgy lett egy festészeti irányzat elnevezése, hogy Louis Vauxcelles műkritikus ezzel a jelzővel illette az 1905-ös párizsi Őszi Szalon tárlaton a 7-es számú teremben kiállított képeivel bemutatkozó festőcsoportot.

A Henri Matisse francia festőművész köré szerveződő új irányzat azt tartotta a legfontosabb küldetésének, hogy az erős és kifejező színek használatával újra meg tudja érinteni a szemlélőt, mert nézetük szerint a XX. századra a festészet kifejezőereje megkopott, eszközei kimerültek, arra van szükség, hogy visszatérjenek az alapokhoz. Vincent van Gogh és Paul Gauguin ábrázolásmódja is hatott a művészetükre.

A vadak új művészeti irányzata kedvező fogadtatásra talált Párizsban, a körbe tartozó festők egymás után szervezhették a kiállításokat és élénk társasági életet éltek, összejárva a kor több meghatározó művészével.

Henri Matisse 1908-ban saját művészeti akadémiát alapított, amely lépés eredményeként a vadak művészeti csoportja nem működött tovább, még abban az évben feloszlott.

 

A futurizmus (1909-tól)

A XX. század elején Olaszországban kibontakozott művészeti irányzat, melynek követőit lenyűgözte a kor technikai fejlődése. A közlekedés, a távközlés és a városok erőteljes fejlődése hatott a művészetre is, így alakult ki a futurizmus irányzata.

Alakulására hatással volt a kubizmus, de a futurizmus esetében a fő hangsúly a mozgáson van, amivel a futurista festők igyekeztek kifejezni a modern élet dinamikáját és előszeretettel (ki)használták a fény okozta optikai illúziókat is az ábrázolásban. Eszköztárukban megtalálhatjuk a mozgásábrázolás azon módját, amikor a mozgás több, egymás utáni fázisa egy képre kerülve tudja érzékeltetni azt, illetve a mozgás vagy a dinamikus történés közben fellépő erő iránya vonalakkal ábrázolt.

A futurizmus Nyugat-Európában a fasizmus ideológiájához került közel, a Szovjetunióban pedig a kommunizmushoz. A múltat elutasító, csak a jövőben gondolkodó művészeti irányzat stílusjegyei megfelelően illeszkedtek az abban a korban megerősödő ideológiákhoz és segítették annak kifejeződését a művészet eszközeivel.

 

A konstruktivizmus (1913-tól)

Ez az irányzat Oroszországból indult hódító útjára és mint a futurizmus esetében itt is arra a törekvésre találunk, hogy a múltban gyökerező, hagyományos művészetet felülírja a modern technológia, illetve az abban alakuló formák és folyamatok. A konstruktivista művészet ezeket hivatott utánozni és „leképezni”.

Kassák Lajos fogalmazta meg a legátfogóbban az irányzat hitvallását, miszerint „Nem tudunk többé elhelyezkedni az adott keretek között sem a társadalomban, sem a művészetben. Nem akarunk a régiből újat komponálni. A mi korunk a konstruktivisták kora. Művészet, tudomány, technika egy ponton érintkeznek. Az új forma az architektúra.”

A konstruktivista irányzatba tartoznak a mértani elemekből építkező, dinamikus mozgáson alapuló művek a koruktól függetlenül is, tehát akár napjainkban is készülnek ilyenek.

 

A metafizikus festészet (1914-től)

A futurizmushoz hasonlóan ez az irányzat is Olaszországban alakult ki, névadó művésze Giorgio de Chirico, aki már az 1910-es évek elején festett olyan képeket, amelyeket később a metafizikus festészet néven határoztak meg.

De Chirico egy futurista festőművésszel, Carlo Carra-val közösen indította útjára ezt az új irányzatot, melynek főbb jellemzői a torzított perspektíva, a túlhangsúlyozott fény-árnyék hatások, az ember és más élőlények nélküli terek. Sokban hasonlónak láthatjuk a szürrealizmus alkotásaihoz a metafizikus festményeket, azonban azoktól eltérően szigorú szabályok szerinti kompozícióba rendezi az ábrázolni kívántakat és az élettelen tárgyak álomszerű ábrázolásával eléri, hogy egy erősen melankolikus hangulat uralkodjon el a szemlélőn.

 

A bauhaus (1919-től)

A konstruktivizmus irányzatával rokon, eredendően az építészet modernizálására létrejött weimari Bauhaus iskolát 1919-ben Walter Gropius német építész alapította és azt afféle tanműhelynek szánta, egyszerre képző- és iparművészeti területen. A XX. századi alkotóművész képzést muszáj volt megújítani, a gazdaságilag és technikailag megváltozott külső feltételekhez új pedagógiai módszerek kidolgozására, új tantárgyak bevezetésére is szükség volt.

Gropius ezt felismerve haladó szellemű tanárokat keresett az általa alapított iskolába, így került a tanári karba Paul Klee, Vaszilij Kandinszkij, Lyonel Feininger, Johannes Itten, Oskar Schlemmer. Az avantgárd céljait értő személyiségeket hívta meg az iskolába, nemzetiségtől függetlenül. Így került a neves iskolába a magyar származású Moholy-Nagy László, aki aztán 1923-tól vezette a kétszemeszteres alapképzést. A bútortervező, leginkább hajlított csőbútorairól ismert Breuer Marcell és Molnár Farkas építészmérnök is tanult és dolgozott a Bauhausban.

Gropius úgy vélte, hogy a képzőművészeknek, iparművészeknek és építészeknek úgy kell tevékenykedniük, mint a régi idők kézműveseinek, közös műhelyekbe tömörülve, a megvalósított műveik pedig praktikusak és olcsók lesznek ezáltal. A Bauhaus iskola köré szerveződő festők, építészek, keramikusok, szobrászok, textilművesek és formatervezők közös műhelymunkában vettek részt, hasonlóan, mint annak idején a reneszánsz kézművesek. A Bauhaus stílusát az egyszerűség és a kifinomultság jellemzi, valamint előszeretettel alkalmazzák a geometrikus formákat.

 

A szürrealizmus (1920-tól)

A művészeti irányzat elnevezése a francia ’surréalisme’ szóból ered, melynek jelentése realizmus felettiség. A követői azt vallották, hogy a művészet és az alkotás segítségével felszínre kell hozni az emberi elme és lélek legmélyebb, tudatalatti rétegeit, mert éber állapotban nem lehet valódi értékkel bíró alkotásokat létrehozni.

A szürrealizmuson belül két fő irányzatot különböztethetünk meg. Az egyiknek a legjelentősebb alakja Salvador Dalí, aki által nagy ismertségre tett szert a fényképszerű pontossággal megfestett, de ugyanakkor képtelen víziókat, elsőre összefüggéstelennek tűnő álmokat és fantáziákat ábrázoló szürrealista festészet. A másik irányzat pedig nonfiguratív festészet, a képeken mitikus jelképek és a tudatalattiból előtörő ősi formák jelennek meg. Ezeket láthatjuk Paul Klee, Joan Miró vagy akár Yves Tanguy képein.

André Breton francia író szavaival élve a szürrealizmus művészetének célja nem más, mint hogy “feloldja az álom és a valóság között korábban feltételezett ellentmondást”, amely gondolat a festészetben remekül megvalósítható volt a már említett művészek vásznain.

 

Az op-art (1960-tól)

Az irányzat neve egy rövidítés az ’optical art’ kifejezésből, amely optikai, azaz a látáson és az emberi szem becsaphatóságán alapuló művészetet jelent.

Az op-art legfőbb jellemzője, hogy a festő olyan alkotásokat (festményeket, kollázsokat, szobrokat) hoz létre, amelyek az optikai illúzión alapulva vibrálnak és pulzálnak. Az alkalmazott színek és mértani formák, illetve ezek összessége a mozgás optikai illúzióját keltik a szemlélőben.

Ez az irányzat nem jöhetett volna létre a konstruktivizmus mintegy fél évszázaddal korábbi létezése és eszközeinek használata nélkül.

Kiemelkedő képviselője Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző) magyar származású festő, grafikus, aki 1930-ban Franciaországba emigrált és kezdetben sokáig reklámgrafikusként dolgozott. Csak az 50-es évektől kezdett optikai és kinetikai alapú ábrázolásokba, először átlátszó üvegre és plexire készült rajzokat helyezett egymásra, majd utóbb kettős mozgó szerkezeteket készített fehérben és feketében.

A sokak által ismert tipikus Vasarely képeket a 60-as évektől készítette és tette szinte bárki számára elérhetővé azzal, hogy viszonylag nagy példányszámban előállítható szerigráfiákat nyomott. A szerigráfia a szitanyomatnak egy olyan változata, amikor a művész maga készíti el a sablont és alá is írja az elkészült példányokat, ezzel hitelesítve a mű eredetiségét.

Vasarely alkotásait meg lehet tekinteni Pécsett és Budapesten a róla elnevezett múzeumokban, valamint Franciaországban Aix-en-Provence-ban, az általa alapított múzeumban.

 

A festészeti stílusok bemutatásának ezennel a végére értünk, de várunk sok szeretettel a KreatívLiget Stúdióban egy élményfestésre, ahol gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetsz a különböző festészeti irányzatokról. Tarts velünk! A megfesthető képeket az ’Események’ menüpontban találod.

Blog

Őszi hangulatban festményekkel

Sokaknak az ősz a kedvenc évszaka, annak ellenére, hogy ebben az időszakban a természet olyan változásokon megy keresztül, amiről leginkább az elmúlás és a halál juthat eszünkbe. Lehet, hogy ez így van, de ebben rejlik a szépsége is. A változás szükséges és állandó a természetben, ráadásul gyönyörű is. Ahogy a zöld lombú erdők lassan az ősz legszebb árnyalatait öltik magukra és sárga, bordó, vörös, rozsdabarna színekben pompázva várják a még hidegebb időt. A téli hidegben aztán a maradék lombjuktól is megszabadulva, teljesen csupasz ágakkal várják a tavaszt, amikor pedig ismét kirügyezhetnek és kipattinthatják a virágaikat is újra.   Az ősz festői Az ősz különlegessége minden korszakban megfogta a képzőművészeket. A meleg árnyalatú színek kavalkádján kívül számtalan témát szolgáltattak az alkotáshoz az ilyenkor érő gyümölcsök, a szőlő és a belőle készülő bor, az eső, az erdő és állatai és az ebben az időszakban zajló mezőgazdasági munkák. Magyar és külföldi festők egyaránt szívesen választották és választják mostanában is témának az őszt, igazán nincs nehéz dolgunk, ha remek példákat szeretnénk felsorolni.   Claude Monet Az élményfestés foglalkozásaink egyik legnépszerűbb alkotója Claude Monet, akit közvetve az impresszionizmus, mint művészeti irányzat névadójaként is ismerhetünk. 1872-ben festette meg az ’Impresszió, a felkelő nap’ című képét és

Olvass tovább »

Élményfestés – Férfi és nő

Vannak olyan dolgok, amelyek múlhatatlan és örök érvényű témák az emberi művészet történetében. Ilyen a szerelem, a misztikus kapcsolat férfi és nő között és az ehhez kapcsolódó érzések. Lehetünk boldogok vagy éppen boldogtalanok egy szerelem hatására. Ha pedig már benne vagyunk a kapcsolatban, biztosan lesznek benne szép és örömteli élményeink, de ugyanígy lesznek fájdalmas és nehéz pillanataink is. A művészek nem mindig a boldog pillanatokat örökítik meg a két nem kapcsolatából, de ha a saját otthonunk falára szeretnénk egy szép páros képet, akkor jobban tesszük, ha pozitív üzenettel és tartalommal ruházzuk fel azt és nem fájdalommal, meg az elmúlás érzésével.   A szeretet ábrázolása a festészetben A múlhatatlan témák közül az egyik legfontosabb a szeretet, amely, ha férfi és nő között áll fenn, akkor legtöbbször szerelemnek nevezzük. Minden bizonnyal mindig is volt, és mindig is lesz ilyen téma mindenfajta művészetben. A szeretet a létezés egyik értelme, a mitológiákban is megjelenő érzelem, az ember vágyának örök tárgya. Ahogy az átlagemberek, úgy a képzőművészek is annyiféleképpen tekintenek erre az érzelemre. Lehet mámorító boldogságunk forrása, de ugyanúgy szomorúságot és pokoli gyötrelmeket is okozhat a szerelem, attól függően, hogy az érzelem viszonzásra talál-e a vágyott partner oldaláról vagy sem.   Érzékiség és csókok Mi

Olvass tovább »

Élményfestés – Cinegék

A cinegefélék családjába ötvennél is több fajt sorolunk. A hétköznapi nevükön egyszerűen csak cinege vagy cinke névvel illetett kedves külsejű kis madarakat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület még 1984-ben „Az év madaraivá” választotta. Ezt a kitüntető címet a hazánkban honos 6 cinege faj érdemelte ki, amelyekkel a kertekben, parkokban, valamint kirándulásaink során a természetben találkozhatunk. A gyakoribb fajok a téli madáretetési időszakban a madáretetőkben is állandó vendégnek számítanak. A kertekben leggyakrabban a széncinegét, a kék cinegét és a barátcinegét figyelhetjük meg, míg az erdőkben a fenyvescinegét, a kormosfejű cinegét, vagy a nagyon elegáns tollazatú búbos cinegét is megpillanthatjuk, ha figyelmesen sétálunk. Széncinege A kedves külsejű széncinege az egyik leggyakoribb madarunk, Európa nagy részén, Közép- és Észak-Ázsiában, valamint Észak-Afrika egyes területein is gyakran előfordul. Szinte minden olyan élőhelyen megtelepszik, ahol fészkelésre alkalmas odút találhat magának. Városokban, parkokban, kertekben, árterekben, erdőkben és gyümölcsösökben is egyaránt fészkel. Természetes és mesterséges odúban is szívesen költ. Az sem ritka, hogy egészen különös helyeken, például kültéri lámpatestek burájában, korlátcsőben vagy postaládában neveli a fiókáit. A széncinege a nagyobb testalkatú cinegefélék közé tartozik, a hímek valamivel nagyobbak a tojóknál. Jellegzetes kinézete miatt könnyedén azonosítható madárfaj. A fajra jellemző fekete fejjel és nyaki résszel, feltűnő fehér orcával,

Olvass tovább »
főoldaleseményekwebshopkosármenü