Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Telek Projekt Tanácsadó Kft (székhely: 2141 Csömör, Patak utca 2., adószám: 14375404-2-13., cégjegyzék szám: 13-09-150925.) kizárólagos tulajdonában álló www.kreativliget.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalat felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítások publikálásra kerülnek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Alapfogalmak

 • Üzemeltető: Telek Projekt Tanácsadó Kft 
 • Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás egy eseményre
 • Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
 • Szolgáltatás: Közösségi művészeti alkotási élmény, valamint a Weboldalon keresztül a jegy és ajándékutalvány vásárlás egy eseményre 
 • Esemény/Foglalkozás: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Kreatív Liget közösségi művészeti program
 • Weboldal: www.kreativliget.hu
 • Művészeti vezető/Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja, segíti az Eseményt
 • A Kreatív Liget stúdió működése

A Kreatív Liget közösségi festészeti élmény, melynek során Felhasználó a Kreatív Liget instruktorának segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő festmény képe megtalálható, ezeket a weboldal működtetője határozza meg, Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpontot, festményt az aktuális elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, vezető instruktora és felépítése is változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások a weboldal működtetőjének megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az az instruktor tartja az Eseményt, aki a Weboldalon szerepel.

A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és az instruktor estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A weboldal működtetője mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az Eseményt.

Időkeret: A weboldal működtetője törekszik arra, hogy időben induljon és három óra alatt megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat.

Végtermék: A weboldal működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Esemény során a Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon található festmény.

Érkezés az eseményre: A Kreatív Liget eseményeire maximum 15 perccel korább lehet megérkezni. 

Késés az eseményről: A meghirdetett eseményre a kezdés időpontját követő 15 percen belül van lehetőség csatlakozni. Késés esetén a Kreatív Liget nem köteles sem a részvételi díjat visszatéríteni, sem pedig új alkalmat felajánlani a Felhasználónak. 

Lemondás: A Kreatív Liget eseményei 3-nál kevesebb jelentkező esetén elmaradhatnak, erről a Szolgáltató a Felhasználót e-mailben vagy telefonon értesíti legkésőbb az esemény előtt 1 órával. 

Viselkedési normák: A Felhasználó az eseményen más Felhasználókat tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. 

 • Vásárlás

Jegyvásárlást a Weboldalon az események aloldalon, a kiválasztott képre kattintva lehet indítani. A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak regisztrálnia kell, ahol meg kell adnia a következő adatokat:

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Számlázási adatok 

Regisztráció nélküli vásárláshoz a következő adatok szükségesek: 

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Számlázási adatok 

A Jegyvásárlás a weboldalon bankkártyás fizetéssel, előre utalással, vagy a helyszínen készpénz fizetésével történik. A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót.

Hibás adatok megadása esetén Szolgáltatót nem terheli felelősség a kézbesítés meghiúsulása miatt, a Szolgáltató pénzvisszatérítésre nem kötelezhető. 

Tudomásul veszem, hogy a Telek Projekt Tanácsadó Kft (székhelye: 2141, Magyarország, Csömör, Patak utca 2.) adatkezelő által a www.kreativliget.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
Vezetéknév
Keresztnév
Ország
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási adatok 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 • Esemény lemondása

A Felhasználó az eseményt legkésőbb az eseményt megelőző 48 óráig tudja módosítani vagy lemondani. Ha Felhasználó az Esemény kezdő időpontja előtt 48 órával nem mondja le az eseményt, úgy lemondási szándékát nem áll módunkban elfogadni. Ebben az esetben nem biztosítunk új helyet számára, illetve az előre befizetett díj nem jár vissza.  

Az eseményt a Felhasználó az info@kreativliget.hu e-mail címen egy „Lemondás” tárgyú levélben tudja lemondani.  A levélben fel kell tüntetni az esemény időpontját, a foglalási számot és a résztvevők számát az egyértelmű beazonosítás érdekében. 

Amennyiben a Felhasználó időben jelezte lemondási szándékát, úgy a férőhelyek függvényében a következő 60 napban tartott valamely foglalkozásra érvényesítheti a jegyét.   

 • Ajándékutalvány

A Weboldalon az élményfestés szolgáltatás mellett ajándékutalvány vásárlására is lehetőség van. Az ajándékutalvány bármelyik általános eseményre felhasználható és a vásárlástól számított 1 évig érvényes.  Az utalvány készpénzre nem váltható, be nem cserélhető, vissza nem váltható. Az utalvánnyal befoglalt időpont be nem tartása esetén a Szolgáltató alternatív időpontot nem köteles felajánlani. 

 • Promóciók

A Szolgáltatónak joga van kedvezményeket adni az eredeti jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit változtathatja.

 • Hírlevél

A Weboldal használatának során Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Kreatív Liget témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Az adatkezelést a weboldal üzemeltető az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendeletében foglaltaknak megfelelően kezeli, részletes információkat lásd az Adatkezelési tájékoztatóban. 

 • Közösségi oldalak

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó részt vesz egy Kreatív Liget eseményen, úgy automatikusan elfogadja, hogy az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) felkerülhetnek a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Kreatív Liget közösségének része. Amennyiben a Felhasználó ebben nem kíván részt venni az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint ezt jeleznie kell az üzemeltető felé.

A Kreatív Liget Eseményein kép- és hangfelvétel készülhet, melyet a Kreatív Liget marketing célokra használhat. Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a róla készült felvételeket a Szolgáltató felhasználja, úgy az Esemény helyszínén jelezze a Kreatív Liget instruktorának.

 • Felelősség

A Kreatív Liget semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint a Foglalkozást) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Kreatív Liget szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. A Kreatív Liget a felelősséget különösképpen a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, az eseményeken készült festményekkel, valamint az eseményeken használt eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.

A Kreatív Liget nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Kreatív Liget eseményen
 • Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
 • A Kreatív Liget eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása
 • A Weboldalon lévő tartalmak (pl. festmények) elérhetősége vagy szállítása

A Kreatív Liget eseményen ital- és ételfogyasztás a stúdió kínálata szerint lehetséges. A fogyasztás költségét a festés jegyára tartalmazza. 

 • Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi panaszokkal foglalkozó hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal.  Az NFH megszűnésével a fogyasztóknak a fogyasztóvédelmi panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz kell fordulniuk

A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi kormányzati weboldalon találhatók: https://jarasinfo.gov.hu/

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@kreativliget.hu

főoldaleseményekwebshopkosármenü